10 પાસ નોકરી

10 પાસ નોકરી માટે વગર પરીક્ષાએ નોકરીની તક, રેલવેએ આ પદો પર બહાર પાડી ભરતી

10 પાસ નોકરી : ભારતીય રેલવેએ (Indian Railway) વ્હીલ ફેક્ટ્રી (RWF) માટે એપરેન્ટિસના પદો (Indian Railway Recruitment 2022) પર ભરતી માટે અરજી મંગાવી છે. ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર જે આ પદો (Indian Railway Recruitment 2021) માટે અરજી કરવા માંગે છે. તે Indian Railwayની ઓફિશયલ વેબસાઈટ rwf.indianrailways.gov.in .પર જઈને એપ્લાય કરી શકે છે. આ પદો પર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર છે.

આ ઉપરાંત ઉમેદવાર સીધી આ લિંક https://rwf.indianrailways.gov.in/ પર ક્લિક કરીને આ પદો માટે અરજી કરી શકે છે. સાથે જ આ લિંક https://rwf.indianrailways.gov.in/uploads/Notification%202021-22.pdf દ્વારા નોટિફિકેશન જોઈને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ કુલ 192 પદોને ભરવામાં આવશે.

આ પદો પર એપ્લાય કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર 2021 છે.

કેટલા પદો પર કરવામાં આવશે ભરતી

  • કુલ પદોની સંખ્યા-192
  • ફિટર- 85 પદ
  • મશીનિસ્ટ-31 પદ
  • મિકેનિક- 8 પદ
  • ટર્નર-5 પદ
  • સીએનસી પ્રોગ્રામિંગ કમ ઓપરેટર-23 પદ
  • ઈલેક્ટ્રીશિયન-18 પદ
  • ઈલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક-22 પદ


લાયકાત

  • કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 50 ટકા માર્ક સાથે 10મુ અને સંબંધિત વિષયોમાં નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર વોકેશનલ ટ્રેનિંગ (NCVT)માંથી નેશનલ ટ્રેડ એપરેન્ટિસ સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ.

ધોરણ 10 પાસ

જો તમે ધોરણ 10 પાસ છો અને સરકારી નોકરી કરવા માંગો છો, તો જલદીથી ઇન્ડિયા પોસ્ટમાં નોકરી માટે અરજી કરો. ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઉત્તરાખંડ પોસ્ટલ સર્કલમાં બમ્પર ભરતી કરી રહી છે. 10 પાસ લોકો માટે નોકરીની આ એક મોટી તક છે. ગ્રામીણ ડાક સેવકની 581 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાની છે. આ જગ્યા માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ નજીક છે. અરજીની પ્રક્રિયા 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓનલાઇન ચાલશે, ત્યારબાદ અરજી કરવાની લિંક દૂર કરવામાં આવશે. ગ્રામીણ ડાક સેવકની આ ભરતી અંતર્ગત બ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર, આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર, ડાક સેવકની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો appost.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ખાલી જગ્યા સંબંધિત વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

ખાલી જગ્યાની વિગતો ખાલી જગ્યાની મળતી વિગત અનુસાર, ઉત્તરાખંડમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકની પોસ્ટ પર બહાર પાડવામાં આવેલી ખાલી જગ્યા હેઠળ કુલ 581 પોસ્ટ્સની ભરતી કરવામાં આવશે. જેમાં સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારો માટે 317 બેઠકો નક્કી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય EWS કેટેગરી માટે 57 બેઠકો, OBC ઉમેદવારો માટે 78 બેઠકો, SC વર્ગમાં 99 બેઠકો, ST ઉમેદવારો માટે 15 અને PH શ્રેણી માટે 15 બેઠકો માટે ભરતી થશે.

લાયકાત શું છે? આ ખાલી જગ્યા (Uttarakhand GDS Recruitment 2021) માં અરજી કરનાર ઉમેદવારો ગ્રામીણ ડાક સેવકની પોસ્ટ માટે ભરતી માટે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, તેમાં 10 પાસ હોવું ફરજિયાત છે. માત્ર 10 ધોરણ સુધી વધુ ડિગ્રી ધારકોના ગુણના આધારે મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. આમાં માત્ર ગણિત અને અંગ્રેજી વિષયનું જ્ઞાન ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. જ્યારે અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઉપર અને 40 વર્ષથી ઓછી માંગવામાં આવી છે. જેમાં અનામતકક્ષામાં આવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં નિમય અનુસાર છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

અરજી ફી બહાર પાડવામાં આવેલી આ ખાલી જગ્યા માટે અરજી કરવા માટે, જનરલ અને ઓબીસી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી (Application Fees) તરીકે 100 રૂપિયા જમા કરાવવાના રહેશે. sc-st -PH અને મહિલા ઉમેદવારોએ કોઈ અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

આ સરળ રીતે અરજી કરો (1) અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ ભારતીય પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ – appost.in પર જાઓ. (2) વેબસાઇટના હોમ પેજ પર, ડાબી બાજુએ આપેલ Live Notifications (Cycle III વિભાગ) પર જાઓ. (3) હવે Uttarakhand circles Registration, Fee & Submission of online application પર ક્લિક કરો. (4) હવે માગેલી વિગતો અનુસારની વિગતો ભરીને નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો. (5) નોંધણી પછી તમે અરજી ફોર્મ ભરી શકો છો. (6) અરજી ફોર્મ ભર્યા પછી, પ્રિન્ટ આઉટ લો.