ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ જાહેર 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ જાહેર 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 06/08/2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. GSEB SSC RESULT 2022: ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. વેબસાઈટ પર ધોરણ-10નું રિઝલ્ટ … Read more

GPSSB FHW Result, FHW Provisional Merit List 2022

FHW Provisional Merit List 2022, GPSSB Female Health Worker Result 2022 (Released) Gujarat FHW Cut-Off Marks, Merit List to be announced soon at gpssb.gujarat.gov.in. Gujarat Panchayat Service Selection Board will make available the GPSSB FHW Result 2022. On June 26th, 2022, the business was able to successfully complete an examination in order to fill all … Read more

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર @gseb.org

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર : ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત જુલાઇ માસમાં લેવાયેલી ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ તથા સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુનિયાદી પ્રવાહ તેમજ સંસ્કૃત મધ્યમાની પરીક્ષાનું પરિણામ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 12 માં પૂરક પરીક્ષા આપનાર ટોટલ 50 હજારથી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આપી છે. ધોરણ 12 પૂરક … Read more

G3q Quiz Result 2022 g3q.co.in

Hello friends We are talking about today Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Result Link g3q.co.in G3q Quiz Result 2022 Gujarat Gyan Guru Quiz Result 2022 The government of Gujarat will be announced and release the notification for the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022. The quiz competition registration will be started on the official website … Read more

Gujarat Police PSI Mains Result 2022 (Out) Merit List, Cut off Marks at psirbgujarat2022.in

Gujarat Police PSI Result 2022 Link has been Released at psirbgujarat2022.in: Gujarat Police Sub Inspector Recruitment Board (PSIRB) held the examination for Gujarat PSI on 19-06-2022. Now the candidates who appeared in the exam are waiting for the result 2022. The Gujarat PSIRB will soon declare the Result of PSI Preliminary Exam on psirbgujarat2022.in. The … Read more

PSIRB PSI Mains Exam Result 2022 @psirbgujarat2022.in

PSIRB Exam Result 2022 @psirbgujarat2022.in Announcement at psirbgujarat2021.in. Check Ojas Gujarat PSI Written Exam Cut Off Score Here The written examination for the PSI Recruitment has been conducted by the recruitment board on 6 March. The written examination is conducted for the candidates who were declared qualified in the physical test. The test is concluded … Read more

Bihar Board 10th Result 2022

Bihar Board 10th Result 2022: Bihar Board stands for Bihar School Examination Board, residential of Bihar commonly called Bihar Board as Bihar Board. Bihar School Examination Board conducts 10th Examination between second to last week of February. Bihar Board 10th Result 2022 This year, Bihar School Examination Board had conducted the 10th examination between last … Read more

Karnataka PWD Result 2022 – Download PWD Karnataka AE, JE Merit List @ www.kpsc.kar.nic.in

Karnataka PWD Result 2022 JE, AE will be announced by the Karnataka Public Service Commission @ www.kpsc.kar.nic.in tentatively in January 2022. Hence, the candidates who have taken the from 13th to 15th December 2021 can download the Karnataka PWD Result JE AE and know the marks. The Candidates even refer to the PWD Karnataka JE … Read more