[પરિણામ] ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ @gseb.org

Gujarat Board Result 2024

ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે: ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ મે 2023 ના બીજા સપ્તાહ સુધીમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org પર જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ જોવા માટેની સીધી લિંક અહીં આપવામાં આવશે હવે બોર્ડની પરીક્ષાના રિઝલ્ટની રાહ જોવાઇ રહી છે. ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ 10ની પરીક્ષા 14 માર્ચથી 28 માર્ચ વચ્ચે થઇ હતી. ત્યારે હવે … Read more

ONGC Recruitment 2021

ONGC Recruitment 2021 : Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) invites online applications from eligible Engineering Graduates having valid GATE 2020 scores for the 313 no’s Graduate Trainee vacancy in Engineering & Geo-Sciences Disciplines at E1 Level. The only candidate having a valid GATE 2020 score may apply for these posts. The last date … Read more

Mahesana Traffic Brigade Recruitment 2021

Mahesana Traffic Brigade Recruitment 2021 : Mahesana Traffic Nagarpalika Published Recruitment Notification For 6 Traffic Brigade Volunteer Posts 2021. Eligible & Interested Candidates Apply Offline After Read Official Instructions.Mahesana Traffic Brigade Vacancy Good Chance For Those Candidates Who Seeking Jobs In Mahesana Police. Mahesana Traffic Brigade Recruitment 2021 Department Name : Mahesana Police Post Name … Read more

RRC Northern Railway Apprentice Recruitment 2021

Northern Railway Recruitment 2021: Railway Recruitment Cell (RRC), Northern Railway (RRC NR), Lajpat Nagar, New Delhi is going to start the online application process for Apprentice Posts from 20 September at 12 PM. The candidates can can apply for RRC Apprentice Recruitment till 20 October on official website on rrcnr.org. RRCNR Recruitment 2021 Organisation Name … Read more

GSRTC Conductor Result 2021 pdf maru Gujarat કંડકટર ની Merit list

In Gujarat State, our friends who appeared in the written examination for GSRTC Conductor Exam has looking for the declaration of GSRTC Conductor Result 2021. The result for this exam has available with the help of an online method. So, an applicant can check it in Pdf format from the given official link. Gujarat State … Read more

Home and Natural Remedies for Toothache Pain

What you can do. If you have a toothache, it’s important to figure out what’s at the root of your discomfort. From there, you can determine how to best relieve any pain, swelling, or other symptoms.A regular salt water rinse and cold compress application can typically remedy minor irritation, but more serious toothaches may require … Read more