હેલ્થ અપડેટ : દરરોજ દાળ ખાવાથી જીવલેણ બીમારીઓ દૂર રહે છે

હેલ્થ અપડેટ: દાળ ખાવાથી કેન્સર જેવી ઘાતક બીમારીથી બચી શકાય છે. તે ઉપરાંત ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ અને મેદસ્વિતામાં પણ દાળથી ફાયદો થાય છે. તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા એક સંશોધનમાં સંશોધકોએ જણાવ્યું કે, દાળમાં ફાઇટોકેમિકલ્સ અને ટેનિન્સ હોય છે, જેનાથી દાળમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ અને એન્ટિકાર્સિનોજેનિક ઇફેક્ટ થાય છે. તેના દ્વારા કેન્સર સામે રક્ષણ મળે છે. સંશોધકોએ એમ પણ જણાવ્યું … Read more

Home and Natural Remedies for Toothache Pain

What you can do. If you have a toothache, it’s important to figure out what’s at the root of your discomfort. From there, you can determine how to best relieve any pain, swelling, or other symptoms.A regular salt water rinse and cold compress application can typically remedy minor irritation, but more serious toothaches may require … Read more

Eat a mug every day if you want to lose weight – it also helps boost immunity

Eat a mug every day if you want to lose weight, it also helps boost immunity Mugs contain many types of phytonutrients that are not only anti-inflammatory but also anti-microbial It is beneficial for people suffering from fever, abdominal pain, and diarrhea Eating a bowl of sprouted mugs every morning is said to never make … Read more

The wonderful benefits of clapping

The wonderful benefits of clapping People clap their hands for happiness, to praise someone, to win someone or to encourage someone. clapping is a way to express happiness, but did you know that this method is also very useful for health? clapping a few minutes every day helps improve health. It’s called clapping therapy. This … Read more