[પરિણામ] ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ @gseb.org

Gujarat Board Result 2024

ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે: ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ મે 2023 ના બીજા સપ્તાહ સુધીમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org પર જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. ગુજરાત બોર્ડ 10માનું પરિણામ જોવા માટેની સીધી લિંક અહીં આપવામાં આવશે હવે બોર્ડની પરીક્ષાના રિઝલ્ટની રાહ જોવાઇ રહી છે. ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ 10ની પરીક્ષા 14 માર્ચથી 28 માર્ચ વચ્ચે થઇ હતી. ત્યારે હવે … Read more

Bihar Board 10th Result 2022

Bihar Board 10th Result 2022: Bihar Board stands for Bihar School Examination Board, residential of Bihar commonly called Bihar Board as Bihar Board. Bihar School Examination Board conducts 10th Examination between second to last week of February. Bihar Board 10th Result 2022 This year, Bihar School Examination Board had conducted the 10th examination between last … Read more

GSEB SSC Result 2022 gseb.org Gujarat 10th Board Result Name wise Roll No wise & School wise

GSEB SSC Result 2022 – Gujarat, Secondary Board will publish GSEB SSC result 2022 on official website. The Examination cell of GSEB will publish 10th Board Result in month of June 2022. In the year 2022, we are expected about 5 lakh students will appear in the Gujarat 10th board exam. Applicants can get 10th … Read more