કારકિર્દી માર્ગદર્શન 2022- Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 pdf

Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 In Gujarati Pdf – gujaratinformation.gujarat.gov.in
Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 Gujarati Pdf : Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 In Gujarati Pdf www.gujaratinformation.net available now. Karkirdi Margdarshan Book 2022 | Career Guidance in Gujarati.

Hello Friends, Are you Searching booklet of Career Guidelines after 10th or 12th ? Karkirdi Margdarshan Booklet 2022- www.gujaratinformation.net.Then You Can Download at here. Every year Gujarat State Govt publishes Career Guidelines Booklet 2022 for 10th and 12th Students. It is very useful for all student for selection of Further Career. Karkirdi Margdarshan 2022 (Career Guidance) Special Edition for 10th and 12th Passed Students Karkirdi Margdarshan – 2022.

કારકિર્દી માર્ગદર્શન 2022

કારકિર્દી માર્ગદર્શન 2022 વર્તમાન ડિજિટલ યુગમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણની સાથે સાથે યોગ્ય માર્ગદર્શન મેળવવું એ ખૂબ અગત્યનું છે . વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે , કારકિર્દીની પસંદગીનો નિર્ણય ક્યારેય સાથીદારો અથવા સંબંધીઓ દ્વારા પ્રભાવિત થઈ ન લેવો જોઈએ . કારકિર્દી ઘડતર માટે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ટેકનોલોજીના સમયમાં અનેક વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે . ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ , જાગરૂકતા , તકનિકી અને વૈવિધ્યસભર ઉદ્યોગની આવશ્યકતાઓની ઉપલબ્ધતા સાથે વ્યક્તિ હવે તેની વ્યક્તિગત રસ અને રૂચિઓના આધારે ચોક્કસ કારકિર્દી પસંદ કરી શકે છે .

વિદ્યાર્થીઓને વ્યક્તિગત ધોરણે કારકિર્દી ઘડતર માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના માધ્યમથી મળતું થયું છે . વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રૂચિના આધારે કારકિર્દીનો માર્ગ નક્કી કરતા થયા છે . પોતાની ક્ષમતા , કૌશલ્ય પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી જીવનમાં આગળ વધી સફળતા મેળવતા થયા છે . માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવતો ગુજરાત રોજગાર સમાચાર કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક -૨૦૨૧ ‘ વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી ઘડતર માટે નવી રાહ ચીંધનારું ઉપયોગી પુસ્તક છે . ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ તેમજ સ્નાતક બાદ કારકિર્દી ઘડતર માટે થતી વિદ્યાર્થીઓની મૂઝવણને દૂર કરનારું આ પુસ્તક તેના ઉપયોગના કારણે જાગૃત વિદ્યાર્થીવર્ગમાં જાણીતું છે . વિદ્યાર્થીઓ માટે શ્રેષ્ઠ કારકિર્દીના ઘણા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગી કરવા માટેની તક આ પુસ્તક પૂરી પાડે છે . આપણી ભવિષ્યની પેઢીને દિશાદર્શન કરનારા આ પુસ્તકની સફળતા માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું .

Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 pdf

What Can You Do After 10th & 12th Career Guide Our site Karkidi Margdarshan Booklet 2022 provides information about all types of new jobs, academic news and competitive exams materials in Gujarat primary education news and India. From here you can get different jobs. Such as education department Gujarat, engineer jobs, diploma candidate jobs, MBA jobs, low jobs and various other jobs. Our site is famous for the preparation for competitive exams. We provide complete examination material for examinations conducted from TET, HIT, TET, Police Examination, Clerk Examination, GPSC Examination, Panchayat Clerical Examination and other Gujarat Levels.

Karkidi Margdarshan 2022 (Career Guidance) Special Edition for 10th and 12th Passed Students: … Download. 1, Karkidi Margdarshan – 2022 (7 MB Only)

કારકિર્દી માર્ગદર્શન 2022- Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 pdf
કારકિર્દી માર્ગદર્શન 2022

Karkirdi Margdarshan Booklet 2022 Download@ www.gujaratinformation.net


All Students Can Download it Through its official website http://gujaratinformation.net. You can See also details about Karkidi Margdarshan Booklet 2022. This File is Available in PDF format.
How To Download Karkirdi Margdarshan 2022 “Career Guidance” Book?

Karkirdi Margdarshan-2022 (Career Guidance) For Std.10th and 12th Passed Students


Gujarat Information Department Has Published very Important Karkirdi Margdarshan-2022(Career Guidance) For Std.10th and 12th Passed Students. Students can study this book and choose their careers. Career Tips for Students: Online career guidance tips and advice for successful career planning including job interview tips, resume writing and more.A guide to choosing the right Career Path, Career courses, online certificates, Career training, Exams,Career Schools, Colleges, Universities, Career.

Karkirdi Margdarshan Booklet 2022Click Here
SocioEducation HomepageClick Here

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો