તમારી જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા

તમારી જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા : 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન ગુજરાત સરકારના રેવેન્યુ ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઈન બનાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત ઈ ધરા (Gujarat E Dhara) તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમે ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. તમારી જમીનના જુના રેકોર્ડ મેળવો મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા નકલ … Read more

Link Aadhaar with PAN Card – Complete process and link

Link Aadhaar with PAN Card – Complete process and link

It is essential to have a Permanent Account Number (PAN) and an Aadhaar card. If you possess both, you are in the clear. However, if you don’t, you should consider applying right away. Those who don’t link their PAN cards to their Aadhaars by March 31, 2022, will be subject to a penalty. Before this, … Read more

GeM Portal Registration, Login, Features, Products gem.gov.in

Update 10th July 2022: You will get complete information about GeM Portal in our article. Through which you can easily register yourself. Along with this, you will also be provided with clear information about login and features. Apart from this, you will be told about the products. Step by step information about the process of … Read more

Gujarat – How to Pay Electricity Bill

Gujarat online light bill payment, torrent power How to Pay Electricity Bill Online In Gujarat (Easy Way to Pay Electricity Bill ) how i pay my electric bill online? बिजली का बिल ऑनलाइन कैसे भरें ? PGVCL નું લાઈટ બિલ ઓનલાઈન ચેક કરો | તમારું લાઇટ બિલ ઓનલાઈન તપાસો | પક્ષિમ ગુજરાત લાઇટ બિલ ચુકવણી … Read more

Gujarat New Mantrimandal 2022 PDF DOWNLOAD | Gujarat nu Mantri Mandal | ગુજરાત મંત્રી મંડળ 2022

Here I give the Most imp Gujarat new Mantri Mandal PDF download. Also, read Gujarat Nu mantri Mandal 2021  I request you all to read this post. For better understanding, I give both PDF files and video lectures of Gujarat’s new Mantri Mandal 2022 and 2023 or Gujarat Nu Mantri Mandal 2022. After the 2017 … Read more

Free Laptop Tablet Yojana : इन छात्रो को मिलेगा फ्री लैपटाप टैबलेट योजना का लाभ नई लिस्ट मे अपना नाम देखे

Free Laptop Smart Phone Yojana 2022 – कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर आई है। जैसा कि आपलोग जानते हैं कि आज का समय आधुनिक हो गया है। जिससे कि छात्रों कि शिक्षा को आधूनिक तौर पर कराया जाएगा। जब पढ़ेगा इंडिया ताभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी को ध्यान में रखते हुए … Read more

GSEB SSC/HSC Duplicate Mark Sheet Online at www.gsebeservice.com

GSEB SSC (10th) and HSC (12th), Old SSC students and applicants can now apply for Online Duplicate Marksheet at www.gsebeservice.com, Certificate, Migration, and Certificate of Equality. Thus, students will no longer have to visit Gandhinagar shocks for duplicate mark-sheets. The document which is requested by the applicant after checking the online application will be posted … Read more

Indian flag Letters a to Z New 2022

Indian flag Letters a to Z New 2022 New Images Download-Republic Day and Indian Independence Day Indian Flag Tiranga Dp Image ABCD 2022 Download Independence Day Tiranga Alphabet 2022 Download Tiranga Whatsapp Status Images ABCD Tiranga ABCD Image 2022 Download Indian flag Letters a to Z New 2022 Download : Independence Day, in India, a … Read more